logo dion engineering ltd

Роторен нагревател


Технически данни:

Модел Температура на пастьоризиране Генерирана мощност Цена
RSH 5.5 from 60℃ up to 95℃ 5.5kW 6500€
RSH 7.5 from 60℃ up to 95℃ 7.5kW 7000€
RSH 9.5 from 60℃ up to 95℃ 9.5kW 7800€
RSH 11.5 from 60℃ up to 95℃ 11.5kW 8400€

Роторният нагревател е интегриран към Пастьоризатора.

Приложение:

За пастьоризация , като замества нуждата от използването на източник за гореща вода. Позволява директно нагряване на продукта, като кинетичната енергия се трансформира в топлинна.

Хомогенизира продукта, като се запазват функционалните свойства.

Предимства:

  • Позволява пастьоризирането с висока температура за продължително време без почистване
  • Позволява прецизно регулиране на температурата с точност до 0.5 ℃.
  • Няма нужда от отделен Хомогенизатор.
  • Не се изисква наличието на източник за гореща вода.
  • Позволява увеличено време за работа без да се налага спиране за измиване.
  • Спестява пари, енергия , препарати, време и труд.