logo dion engineering ltd

Автоклави


Хоризонтални автоклави за стерилизация

Всички съвременни автоклави са с хоризонтално изпълнение. Тази конструкция позволява лесна инсталация и обслужване на самата машина, поточност и автоматизиране на производството, по-равномено разпределение на температурата, надежден контрол и мониториране на процеса.

Автоклавът представлява съд под налягане, който е предназначен за стерилизация и пастьоризация на консерви в различни опаковки (стъкло, тенекиени кутии, термоустойчиви пакети дой-пак, бутилки СРР, готови блюда в гъвкави пакети и на подложки, супи и мляко в пластмасови опаковки).

Водата се впръсква в автоклава през дюзи, а загряването й става, чрез директно подаване на пара под водното ниво. В автоклава се получава среда от пара и горещи фини водни капчици ( аерозол – spray), която прониква интензивно и равномерно между опаковките, така че загряването протича бързо.

Едно от главните предимства на този автоклав се явява високата точност на поддържане на стойностите на температурата във всяка точка на продукта.

Оферти за хоризонтални автоклави:

Вертикален автоклав

Вертикален автоклав за стерилизация – подходящ за консервиране на зеленчуци, месни продукти в стъклени, метални или други опаковки. При процеса на пастьоризиране продуктът се нагрява до необходимата температура за унищожаването на съдържащите се микроорганизми. При пастьоризиране температурата се вдига до между 60ºC и 100ºC.

Стерилизацията е разновидност на пастьоризирането, като храната се консервира през спиране на достъпа на въздух. Процесът стопира развитието на микроорганизмите, които са вредни за продуктите. Стерилизацията е един от най-ефикасните методи за варене на консерви в метални опаковки, като това се случва в автоклав с температура от 121°С и под налягане.

Оферти за вертикални автоклави: